SALON KIM CHI – 56 Liêu Bình Hương,Ấp Tân Tiến,Tân Thông Hội,Củ Chi